Vertaaldiensten

Commerciële documenten
presentaties, bedrijfscorrespondentie, jaarverslagen, rapporten, bedrijfsbrochures, product- en dienstinformatie

Juridische documenten
statuten, contracten, wetteksten, dagvaardingen, akten, certificaten, enz. 

Technische documenten
handleidingen  en instructies, catalogi, rapporten

Publicaties
krant- en tijdschriftberichten

Correctie van teksten (Proofreading)

Gebieden
rechten, politiek/economie, bedrijfsleven, industrie, geneeskunde/farmacie, maatschappij, cultuur, sport, enz.

Talencombinaties
Nederlands/Engels/Duits > Japans
Japans > Nederlands
Andere combinaties op aanvraag.

Tarieven
Prijs is afhankelijk van:
1.  volume
2.  moeilijkheidsgraad (vaktermen, vakkennis)
3.  gewenste levertermijn
 
Voor een offerte...
laat ons het volgende weten a.u.b.:
1.  inhoud van het document
2.  volume (aantal woorden/pagina's)
3. gewenste levertermijn

Om u een nauwkeuriger antwoord te geven, zouden wij graag (een deel van) de tekst willen bekijken. Wij stellen het op prijs als u de tekst samen met de offerteaanvraag mee kunt sturen.
 
Het zou ons helpen als u tevens de volgende vragen kunt beantwoorden:
4.  Wat is het doel van de vertaling – bijv. voor intern of extern gebruik?
5.  Heeft u specifieke eisen m.b.t. stijl of taalgebruik?
6.  Moet de vertaling dezelfde lay-out hebben als de originele tekst?
7. In welk formaat wordt het origineel aangeleverd – op papier of elektronisch in de vorm van een Word- of PDF-bestand?
8. Hoe wilt u de vertaling ontvangen?